METU KONKURSS

“RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

ID Nr. LGS 2017/54

REĢISTRĀCIJAS FORMA

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Ar šo apliecinu, ka piekrītu ievērot konkursa Nolikuma prasības, kā arī apņemos:

  1. Neizpaust trešajām personām Pasūtītāja VAS „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas numurs: LV40003038621, adrese: Lidosta „Rīga”, Muzeju iela 3, Mārupes novads, LV - 1053 (turpmāk – Pasūtītājs) konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko esmu saņēmis Metu konkursa “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA  NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”, identifikācijas numurs LGS 2017/54, ietvaros.
  2. Ja neievērosim šajā apliecinājumā noteikto konfidencialitātes pienākumu, tad segsim visus zaudējumus, kuri Pasūtītājam ir radušies šajā sakarā.

 

 

Drukāt

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com